ವೇದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಥನದ ಅನಾವರಣ ~ ವಿಶ್ವಗುರು 9

ನೆಲದ ಮಾತು

‘ಭಾರತ್ ಏಕ್ ಖೋಜ್’ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಆವಾಹರ್ ಲಾಲ್‍ರ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರುವ ದೂರದರ್ಶನದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು, ನನಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಕಥಾನಕಗಳೆಲ್ಲ ಮರೆತುಹೋಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ ಮಾತ್ರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ಗುಂಯ್‍ಗುಡುತ್ತದೆ. “ವಹಾ ಸತ್ ಭೀ ನಹೀ ಥಾ, ಅಸತ್ ಭೀ ನಹೀ.. ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ಭೀ ನಹೀ, ಆಕಾಶ್ ಭೀ ನಹೀ ಥಾ” (ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಸತ್ಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತರಿಕ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾಶವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ) ಎನ್ನುವ ಈ ಸಾಲುಗಳು ಬಹುವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದವು. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇದು ಹತ್ತು ಸಆವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಋಗ್ವೇದದ ಹತ್ತನೇ ಮಂಡಲದ 129ನೇ ಸೂಕ್ತದ ನೇರಾನೇರ ಅನುವಾದ ಅಂತ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ನಾಸದೀಯ ಸೂಕ್ತ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದು ಶುರುವಾಗೋದೇ ಹಾಗೆ. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ನ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಂದ್ರಿಯಗೋಚರವಾದುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದ್ದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನುಳಿದುದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? ಆಗ ಇದ್ದುದು ಒಂದೇ, ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ತ್ವ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನೊಳಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ. 14917554
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೊಡನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ನಗುತ್ತಾರೆ. ವೇದ ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ನಂಬಲು ಯೋಗ್ಯವಾದವಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಮ್ಮೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳತ್ತ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಲು ಹೇಳಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅವಾಕ್ಕಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಜಗದ ಅಂತ್ಯ ‘ಕಪ್ಪು ಕುಹರ’ (ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್)ಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ಕಪ್ಪು ಕುಹರಗಳಲ್ಲಿ…

View original post 753 more words

Advertisements

Chidambara Rahasyam

Chidambara Ragasiyam/Rahasyam (Tamil for “secret of Chidambaram”) is a Hindu belief that there is a secret message conveyed through the embossed figure near the shrine of Shiva in Chidambaram temple.

Since ancient times, it is believed that this is the place where Lord Shiva and Parvathi are present, but are invisible to the naked eyes of normal people. In the Chidambaram temple of Lord Nataraja, Chidambara Ragasiyam is hidden by a curtain (Maya). Darshan of Chidambara Ragasiyam is possible only when priests open the curtain (or Maya) for special poojas. People who are privileged to have a darshan of Chidambara Ragasiyam can merely see golden bilva leaves (Aegle Marmelos) signifying the presence of Lord Shiva and Parvathi in front of them. It is also believed that devout saints can see the Gods in their physical form, but no such cases have been officially reported.

The phrase “Chidambara Ragasiyam” really means something different. The pharse literally means a secret associated to Chidambaram – the place. Behind this is a real meaning to a secret. As described above there is a particular curtain kind of curtain which when removed enables us viewing the secret. The real significance of doing so is that, when the curtain which is “maya” is removed one can see his real self. And the seeing of oneself removing the curtain of maya is viewing the secret. According to legend, “Chidambara Ragasiyam” will never be revealed as it is the secret relating to a particular person who sees it removing the screen of “maya”. In the temple, when the poojas are performed and the screen is removed, one will be able to see the secret only when he applies this to his mind and soul.

When I visited ChidambaramTemple as a boy of twelve during a school tour , my teacher told me about Chidambara Rahasyam (secret of Chidambaram). Who will not be fascinated by that dancing Lord, Nataraja ? Since then, I have read many articles about this Secret . Each referred to one but no two was the same. I always thought that there must be a bigger secret than all I have heard.

Recently, I read something which took me nearer the truth in this pursuit of this secret of secrets. As usual, I am sharing here all that I learned upto now . Most of the statements are in numbered format and given as short as possible.

 Chidambaram 

Lord Shiva dances here in Chidambaram. Before we speak of the Dance , we will explore the stage that is Chidambaram.

A temple is called ‘Kovil’ in Tamil. It literally means( Ko- il) the abode of the Lord. Whenever the mere name ‘kovil’ is mentioned, it specially means Chidambaram which is split as Chit( gnana or wisdom) + Ambaram ( akasa or space) .

 Structure of a typical Siva Temple

A classical Siva temple as per Agama rules will have five prakaras or circuits each separated by walls one within the other. The outer prakaras will be open to the sky except the innermost one. The innermost one will house the main deity as well as other deities. There will be a massive wooden or stone flag post exactly in line with the main deity.

The innermost prakara houses the sanctum sanctorum ( karuvarai in Tamil). In it sits Shiva, the supreme Lord.

 Symbolism behind the structure of a Shiva Temple

 • The temple is so constructed as to resemble the human body with all its subtleties.
 • The five walls encircling one another are the kosas ( sheaths) of human existence .
 • The outermost is the Annamaya kosa , symbolizing the material body.
 • The second is Pranamaya kosa , symbolizing the sheath of vital force or prana.
 • The third is Manomaya kosa, symbolizing the sheath of the thoughts, the mana
 • The fouth is the Vignyana maya kosa, symbolizing, the sheath of the intellect
 • The fifth and innermost is the Ananda maya kosa, symbolizing the sheath of Bliss.
 • The sanctum which is in the prakara symbolizing the Ananda Maya Kosa sheath ,houses the lord, seated as the Jiva within us. It is to be noted that the sanctum is anunlit space, just as if within the heart closed on all sides.
 • The entry Gopuras are likened to the feet, as resembling a person who is lying on the back with the toe up.
 • The flag post depicts the sushumna nadi which raises from the Mooladhar (base of the spine ) to the sahasrar ( vertex in the head).
 • Some temples will have three prakarams. There they represent the stoola, sukshmaand karana sareeras (bodies) of a human being Some temples have only one and they represent all the five.

 

The myth of Chidambara ragasiyam (secret) is that there is a place in the temple which is hidden and which you can visit to see the secret and that once you visit that hidden place, you learn there there is actually nothing, it is just an empty space.

This gave rise to interpretations on what the secret was:

1. There is no god.

2. There is no idol in the secret place hence god is formless.

3. My interpretation: there is no secret.

Who is right? I don’t know. But the fact is we all look for different things. For people who believe god is an idol and look at no idol then the secret is “no god”. For those who believe that god is not an idol and the “secret” does not show an idol then we can say that god is formless and not to be worshipped as an idol. For me, who does not believe  there is a secret  it is that there is no secret and life is as it is. And maybe the secret is that we all look for what we want. And it goes on and there could be other interpretations.

I remembered the Chidambara ragasiyam because there is another “the secret” about in the pop culture in America right now and realized that  whether we live in India or America we all share the same desire to discover and learn about things we think are hidden (from us). 

Which leads me to another topic. “The Universe” is a series on the history channel which is devoted to exploring the secrets of the Universe (learn about the origin of life, existence of life on other panets). Has Western Civilization decided there is no more secrets on the earth? and can’t they use their intellect/imagination to fathom the mysteries of the Universe without using the senses? Whatever the reasons, good for them. For I like learning about secrets too. And for doubters like me, Western Civilization provides the answers.
And instead of getting out my armchair I let other people do the work and show me what they found, and I can come up with my own theories (suiting/confirming my own believes). 

I was watching the episode on “Saturn” and found it was not a calm planet and there are long periods of hurricanes and commotion and it reminded me how in Hindu astrology Saturn (Shani) is considered as usually exerting a strong harmful influence. 
In another episode I learnt about “dark energy” which distorts the appearance and location of stars and it reminded me of the “maya” which distorts our perception of reality. I guess, it was enough to hook me to the series. 

My problem with the premise of the series is that they want to look for life on other planets with the assumption that we are not special and there are other planets like us. For me, it is bothersome because why should we assume one way or the other (special or not special)?

Which leads me to the topic on groups and individuals: 
I have found living in America, there are two divisions: group and the individual. You cannot decide that you are an individual and a member of one or more groups or sometimes you like groups or sometimes you don’t or sometimes you like your individuality and sometimes you don’t. Just like you cannot assume you are neither black nor white (America recognizes two : white and non-white/colored). If you happen to be different shades or different cultures it does not matter as long as you fall into one or other category.  This affects all, even science (there is matter and anti matter, energy and dark energy; cannot be different kinds of matter or energy).

The individualists proclaim that personal responsibilty is important and groups produce too much conformity and only individuals should make decisions. The groups proclaim the same (invidual responsibilty is important) hence no individual should be allowed to make decisions.  Caught in between the two, one wonders: why should it be all or nothing? In America if you even whisper that an individual should think indpendently you are elitist (or a Republican). And on the other hand any kind of group decision implies unions and lack of personal responsibilty and you are a democrat. Again, too bad if you want more choices (in politics). I mean not just a compromise on personal responsibility and group responsibility but can’t we decide there are different kinds of individuals/responsibilitie/groups and so on.

 I cannot classify it solely as an American problem since there are commonalities between people everywhere and we tend to recognize mostly two (major) categories, no matter where we live; as long as the main question remains duality or no duality; not that there are multiples. The main dualities we identify with is 1. male and female, 2.positive and negative.

Gotta to end this blog. Sorry for the abruptness but I don’t want to dump too many thoughts that are not easy to go into in detail in a blog

FROM WIKIPEDIA

Among scholars and saints, the phrase “Chidambara Ragasiyam” has a more profound philosophical interpretation. The curtain unveils empty space. Emptiness is the truth being conveyed and Shiva Himself manifests Shakti in the form of conscious Emptiness, which bears this entire creation. Emptiness is pervaded by Time, Shiva. And the Mahakala Shiva, who is the lord of the universe, and who is, even though, the inherent consciousness of the conscious Emptiness, is pervaded by it. Conscious Matter is the result of copulation of Shiva and Shakti, or in other words, Time and Emptiness. Conscious matter forms the body of this visible creation. Its creator is Emptiness, which though bears all movements of the matter, remains beyond and unaffected by it. The essence of matter and emptiness is the lord of the universe Mahakala Shiva, who pervades everything and yet remains beyond everything.[2]

To realise this thought, one has to unveil the “curtain of maya“. We are often encapsulated in our world of illusion and are obscured to the absolute reality. According to legend, “Chidambara Ragasiyam” will never be revealed as it is the secret relating to an individual and it is left to them to realise its true meaning.

The philosophy of Mother Kali’s eternal dance on Lord Shiva

The Hindu perspective

godess-kali-2

We have all seen the image of Kali at a temple or in a Navratri shrine. This article provides a fascinating insight into who Kali really is!

Kali is one of the best known, but poorly understood Hindu deities. She is dark destructive and terrible in image. She appears allied to the forces of death and destruction. The most common image of Kali shows her dancing on Shiva. This article aims to give an insight into Hinduism’s use of such mystic imagery. It is important for us to have deeper understanding into such aspects of our religion, because it means that our practices will hold deeper meaning and guidance for us in our lives. It is also important to be able to clear misconceptions; I have more than once come across the accusation or misrepresentation of Mother Kali by non-Hindus as being a deity of evil. Hindus will only be…

View original post 728 more words

महामृत्युञ्जय मंत्र

Kamendu Trivedi

॥ श्री महारुद्राय सोमेश्वराय ज्योतिर्लिंगाय नम: ॥

महामृत्युंजय मंत्र के जप व उपासना के तरीके आवश्यकता के अनुरूप होते हैं। काम्य उपासना के रूप में भी इस मंत्र का जप किया जाता है। जप के लिए अलग- अलग मंत्रों का प्रयोग होता है। मंत्र में दिए अक्षरों की संख्या से इनमें विविधता आती है।

यह मंत्रनिम्न प्रकार से है-

एकाक्षरी(1) मंत्र- ‘हौं’ ।
त्र्यक्षरी(3) मंत्र- ‘ॐ जूं सः’।
चतुराक्षरी(4) मंत्र- ‘ॐ वं जूं सः’।

नवाक्षरी(9) मंत्र- ‘ॐ जूं सः पालय पालय’।
दशाक्षरी(10) मंत्र- ‘ॐ जूं सः मां पालय पालय’।

(स्वयं के लिए इस मंत्र का जप इसी तरह होगा जबकि किसी अन्य व्यक्ति के लिए यह जप किया जा रहा हो तो ‘मां’ के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लेना होगा)

वेदोक्त मंत्र-

महामृत्युंजय का वेदोक्त मंत्र निम्नलिखित है-

त्र्यम्बकं यजामहेवसुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् ॥

इस मंत्र में 32 शब्दों का प्रयोग हुआ है और इसी मंत्र में ॐ’ लगा देने…

View original post 652 more words

The importance of sindoor in the forehead!!!

Fond Family

 

 Tradinally applying sindoor in the forehead is considered to be very auspicious and good fortune, and also giving haldi kumkum to  the other married women is also considered to be auspicious. When I was young, I used to watch my mother, how much she has given importance to the kumkum and lot of questions would arise for me in my childhood days, why a kumkum is given to a married lady when she comes as a guest and goes out of the house.sindoor

And so when I got married, even I started following the same tradition, but the curiosity of knowing why it is been done made to understand and so I’am sharing my knowledge to you all.

The area between our eyebrow is called “ agna”, it is the centre point where all our experiences are gathered in as a total concentration, the red kumkum kept between the eyebrows…

View original post 206 more words